GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:

LK Baník Ostrava z.s.

se sídlem Velkostranní 682/7, 712 00 Ostrava - Muglinov

IČ: 410 32 250
Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě - sp. zn. L 642

statutární orgán - předseda Ing. Stanislav Rec, e-mail: rec.stanislav@seznam.cz

Náš lyžařský klub zpracovává osobní údaje svých členů. Proč? Ukládá nám to zákon a je to nezbytné pro zajištění činností klubu (jde o tzv. oprávněný zájem).

U každého člena evidujeme jeho jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Je to nutné k vedení evidence členů dle stanov klubu a občanského zákoníku. Činnost klubu je bohužel závislá na čerpání dotací, proto osobní údaje členů zapisujeme do Rejstříku sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu vedeného MŠMT ČR a uvádíme v žádostech pro přidělení dotací ze stany krajů, měst a obcí. Náš klub je dále organizován v rámci Svazu lyžařů České republiky z.s. a České unie sportu, z.s., kterým rovněž sdělujeme osobní údaje členů klubu.

Důležitou součástí činnosti klubu je také účast na závodech, proto osobní údaje členů v nezbytném rozsahu sdělujeme také organizátorům těchto akcí (zejména jiným lyžařským oddílům a klubům).

Osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od ukončení členství v lyžařském klubu.

O Vaše osobní údaje pečujeme jako o vlastní, nicméně nezapomeňte, že máte tato práva: právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, právo na jejich opravu, doplnění či omezení zpracování a právo na výmaz a přenositelnost údajů. A kdyby ani to nestačilo, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) nebo požádat o soudní ochranu žalobou k příslušnému soudu.

V případě jakýchkoliv dotazů se kdykoliv obraťte na našeho předsedu.

V Ostravě dne 25. května 2018.

LK Baník Ostrava z.s.

MUDr. Tomáš Pavliska, předseda


LK Baník Ostrava | 2022 | Vítejte na horách
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!